Het jaar 2020 werd binnen het korps alvast feestelijk ingezet met een heerlijke winterBBQ voor haar leden, hun ouders, vrienden en sympathisanten.
Honger en dorst was er zeker niet en iedereen kon desondanks de koude toch nog samen genieten van het Oostendse vuurwerk.

Wij wensen alvast iedereen een voorspoedig 2020 toe!