Op 8 september organiseerde de Koninklijke Verbroedering Oudstrijders Royal Navy Section Belge en het Herdenkingscomité Luitenant-ter-Zee Victor Billiet een plechtigheid ter herdenking van alle gesneuvelde zeelieden van de Royal Navy Section Belge tijdens WO II.
Naar jaarlijkse gewoonte namen ook de marinekadetten deel aan deze herdenking.